Nasze PsyNasze SuczkiAKTUALNO?CIWYSTAWY MIOTY 2013MIOTY 2014MIOTY 2015MIOTY 2016

OSI?GNI?CIA

?WIADECTWO z EGZAMINU NA PSA TOWARZYSZ?CEGO "PT"

Egzamin odby? si? w ZWI?ZKU KYNOLOGICZNYM w GDYNI 24.09.2005-11-28
Ocena - bardzo dobra
Punkty 200/186
S?dzia - p.AGNIESZKA K?PKA

Klasa szczeni?t
Wystawa REWA 01.05.2005 krajowa

Organizator - PKPR
Lokata-2 - wybitnie obiecuj?cy
Opis - pies bardzo mocnej budowy, o pi?knej samczej g?owie, wysycany pigment, noszone uszy i ogon, szata w okolicy l?d?wiowej lekko faluj?ce
S?dzia - p.Barbara ?l?ska

Wystawa WARSZAWA 29.05.2005 mi?dzynarodowa

Organizator - PKPR
Lokata-1 - wybitnie obiecuj?cy
Opis - doskonale zapowiadaj?cy si? szczeniak, mocnej budowy, o ?adnej g?owie, jeszcze s?abo zwi?zany, dobry ruch
S?dzia - p.Joanna Kosi?ska

KLASA M?ODZIE?Y
Wystawa WROC?AW 17.09.2005 specjalna

Organizator - PKPR
Lokata -  1
Ocena - doskona?a
Tytu?y:
   - ZWYCI?ZCA M?ODZIE?Y
   - ZWYCI?ZCA POLSKI M?ODZIE?Y
   - ZWYCI?ZCA RASY
certyfikat - wniosek na M?ODZIE?OWEGO CHAMPIONA POLSKI - CAJC
Opis - bardzo ?adny,szlachetny w wyrazie pies o bardzo masywnym ko??cu, harmonijnej, du?ej samczej g?owie, wzorcowym podpaleniu,bardzo dobrej lini górnej oraz g?stej, obfitej w podszerstek szacie, pigmentacja wzorcowa
S?dzia - p.Joanna Marchlewicz

 

Wystawa GDYNIA 18.09.2005 XX OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA OWCZARKÓW NIEMIECKICH D?UGOW?OSYCH

Organizator - ZOND
Lokata - 2
Ocena - doskona?a
Opis - brak

KLASA PO?REDNIA
Krajowa WYSTAWA PSÓW RASOWYCH
REWA 16.07.2006

Organizator - PKPR
Lokata - 1
Ocena - doskona?a
Tytu?y:
  - ZWYCI?ZCA RASY
  - NAJLEPSZY PIES W RASIE
  - II MIEJSCE BIS
certyfikat - wniosek na  CHAMPIONA POLSKI - CAC
Opis - bardzo ?adny pies, prawid?owa g?owa, bardzo dobre ko?czyny, prawid?owy ruch.
S?dzia - p.Joanna Kosi?ska

 

Miedzynarodowa Wystawa Psow Rasowych
Konstantynów ?ódzki 22.07.2006


Organizaror PKPR
Lokata-1
Ocena-doskona?a
Tytu?y:
-Najpi?kniejszy Pies W Rasie
CERTYFIKAT-wniosek na championa mi?dzynarodowego-CACIB
OPIS-zgryz prawid?owy,dobry w formie,dobra g?owa,dobra linia górna.Bardzo
obiecuj?cy.
S?DZIA-p.Natalia Stoskova(Rosja).

 

KLASA OTWARTA
KRAJOWA WYSTAWA PSóW RASOWYCH
BUDY MICHA?OWSKIE 06.05.2007


Organizator-PKPR
Lokata-1
Ocena-DOSKONA?A
Tytu?y:
ZWYCI?SCA RASY
NAJPI?KNIEJSZY PIES w RASIE
Certyfikat:
wniosek na CHAMPIONA POLSKI - CAC
OPIS-pies harmonijnie zbudowany,samcza g?owa,zgryz prawid?owy,pies
odwa?ny i pewny siebie
S?dzia-LEONARD HELI?SKI

Z wielk? przyjemno?ci? informujemy, ?e dnia 24.05.2007 FORD DUMA
SZENBERG otrzyma? CHAMPIONAT WYSTAWOWY i tym samym zosta? CHAMPIONEM
POLSKI nr.championatu:48/07


MIEDZYNARODOWA WYSTAWA PSÓW RASOWYCH
?ód? 03.06.2007
Organizator - PKPR
Lokata-1
Ocena-doskona?a
Certyfikat: wniosek na CHAMPIONA POLSKI
OPIS: Doskona?y kszta?t i rozmiary, doskona?e, zrównowa?one cia?o. Doskona?y w ruchu, dokona?a sylwetka w poyzcji stojcej i w ruchu,
Doskona?a g?owa kufa, oczy i uszy
S?dzia Alan Dendelow - Anglia

WYSTAWA PSÓW RASOWYCH
OSI?CINY 2007 r.


KLASA - CHAMPIONÓW

Organizator-PKPR
Lokata - I
Ocena - doskona?a
Tytu? - ZWYCI?ZCA RASY

Opis: pies o mocnym ko??ciu, szlachetnej samczej g?owie, szlachetnych proporcjach, k??b zaznaczony, grzbiet prosty,zad ustawiony prawid?owo, ?opatka sko?na, front mocny, bardzo dobra pigmentacja.

S?dzia-p. Joanna Marchlewicz

 

MI?DZYNARODOWA WYSTAWA PSÓW RASOWYCH
REWA 2007 r.


KLASA - CHAMPIONÓW

Organizator -PKPR
Lokata - I
Ocena - doskona?a
Certyfikat - CACIB

Opis:pies o grubym ko??cu, m?skiej g?owie, ?rednio dlugi korpus, dobre kontowanie tylnich i przednich ko?czyn, mocny front oraz l?dzwie, profesjonalnie prezentowany na ringu.

S?dzia : p.Leonard Helinski

Powered by Agencja VSP