Nasze PsyNasze SuczkiAKTUALNO?CIWYSTAWY MIOTY 2013MIOTY 2014MIOTY 2015MIOTY 2016

Owczarek | SORKWITY PFK 20.07.2014

Sorkwity

Na wystawie w Sorkwitach wystawili?my nasz? suk? Uz? Szenbeg w klasie u?ytkowej, a tak?e pokazali?my potomstwo Uzy - Ginger V-Sadi w klasie szczeni?t i Fado V-Sadi w klasie m?odzie?y.

Wszystkie klasy owczarków niemieckich krótkow?osych i d?ugowlosych ocenia?a s?dzina Pani Joanna Marchlewicz.

Pierwsza na ring wesz?a suczka Ginger V-Sadi - I miejsce, klasa: szczeni?t, ocena: wybitnie obiecuj?ca


Na tej wystawie Ginger V-Sadi otrzyma?a trzeci wniosek na Championa Szczeni?t i tym samym zdoby?a tytu? Championa Szczeni?t.

 

Jako drug? wystawili?my Uz? Szenberg w klasie u?ytkowej.

Uza zaj??a I miejsce i otrzyma?a wniosek na Championa Polski i Mi?dzynarodowego Championa Polski.

 

W porównaniu Best In Show nasza Uza zaj??a II miejsce.

Jako trzeci na ring wszed? nasz m?ody pies Fado V-Sadi. Zaj?? on I miejsce w klasie m?odzie?y, otrzyma? trzeci wniosek na M?odzie?owego Championa Polski i tym samym t? wystaw? zako?czy? M?odzie?owym Championem Polski.

W Best In Show w klasie m?odzie?y zaj?? I lokat? i otrzyma? tytu? Zwyci?zcy Wystawy w klasie M?odzie?y.

Ginger i Fado V-SADI

 

Powered by Agencja VSP