Nasze PsyNasze SuczkiAKTUALNO?CIWYSTAWY MIOTY 2013MIOTY 2014MIOTY 2015MIOTY 2016

Owczarek | D?BROWA PFK 18.05.2014

D?browa

Na MI?DZYNARODOWEJ WYSTAWIE PSÓW RASOWYCH W D?BROWIE organizowanej przez PFK wystawili?my z naszej hodowli cztery psy.

Jako pierwszy na ring wysz?a nasza nadzieja wystawowa pi?cio miesi?czna suczka Ginger V-SADI ( córka po FORD DUMA SZENBERG i UZA SZEBERG ) Ginger wystawili?my w klasie baby.

Ginger prezentowa?a si? na ringu bardzo dorze co prze?o?y?o si? na ocen? i uznanie litewskiej s?dziny Ruta Liberienne.

Ginger zdoby?a I miejsce i otrzyma?a wniosek na CHAMPIONA PUPY (CAPC). Z wyst?pu Ginger jeste?my bardzo zadowoleni i szcz??liwi, ?yczymy jej wielu sukcesów wystawowych.

Przedstawiamy kilka zdj?? z ringu:

Natomiast druga na ring wesz?a nasza utytu?owana CHAMPIONKA POLSKI UZA SZENBERG w klasie u?ytkowej. Nasz championka tak?e otrzyma?a wniosek na CHAMPIONA POLSKI i jest to jej drugi wniosek do tytu?u GRAND CHAMPION


UZA na tej wystawie wyst?pi?a jeszcze w bestach, gdzie zaj??a III Miejsce Best in Show

 

Jako trzeci na ring wyszli dwaj bracia z tego samego miotu FADO V-SADI i FRODO V-SADI.

Na tej wystawie tym razem lepiej zaprezentowa? si? FRODO, który zaj?? I miejsce, natomiast FADO uplasowa? si? na III pozycji.

FADO otrzyma? równie? wniosek na M?ODZIE?OWEGO CHAMPIONA POLSKI (CAJC). Jest to jego pierwszy wniosek.

Jako hodowcy bardzo serdecznie gratulujemy obydwóm braciom wspania?ego wyst?pu i ?yczymy dalszych sukcesów wystawowych jak i szkoleniowych.

 

Powered by Agencja VSP