Nasze PsyNasze SuczkiAKTUALNO?CIWYSTAWY MIOTY 2013MIOTY 2014MIOTY 2015MIOTY 2016

Owczarek | II Klubowa Wystawa Owczarków Niemieckich przy PFK - Kolbudy

II KLUBOWA WYSTAWA OWCZARKÓW NIEMIECKICH - KOLBUDY 27.04.2014r

27.04.2014r. w Kolbudach wzieli?my udzia? w II Klubowej Wystawie Owczarków Niemieckich przy PFK.

Na wystawie klubowej pokazali?my w tym roku GRUP? HODOWLAN?, która liczy?a sze?? psów.

Nasza hodowla pokaza?a potomstwo z trzech skojarze? i w pi?ciu ró?nych klasach wystawowych.

Nasza hodowla V-SADI otrzyma?a tytu? NAJLEPSZA HODOWLA KLUBU NA ROK 2014

GRUPA HODOWLANA:

CZAKI V-SADI KL. OTWARTA LOK. SG2/14

DUX V-SADI KL. PRACUJ?CA LOK. SG1/2

FRODO V-SADI KL. M?ODZIE?Y LOK. SGJ4/4

FADO V-SADI KL. M?ODZIE?Y LOK. SGJ1/4

DAFNE V-SADI KL. U?YTKOWA LOK VA1/1

GINGER V-SADI KL. BABY LOK.VV1/2

 

 

 

 

NAJLEPSZA HODOWLA V-SADI NA ROK 2014

Puchary:

 

W klasie baby pokaza?a si? nasza najm?odsza suczka, która bardzo pi?knie si? zaprezentowa?a i w oczach Pana s?dziego Zbigniewa Zieli?skiego zdoby?a uznanie i otrzyma?a tytu? wybitnie obiecuj?ca V V1

Ginger V-Sadi - Lokata I Klasa Baby

Wr?czenie pucharu:

Ginger z pucharem:

 Natomiast w klasie m?odzie?y pokaza?y si? z naszej hodowli dwa psy Fado i Frodo V-Sadi oraz suczka Flores V-Sadi.

Fado i Frodo V-Sadi

Fado V-Sadi - Lokata I Klasa M?odzie?y

Frodo V-Sadi - Lokata IV Klasa M?odzie?y

Flores V-Sadi - Lokata 10/14 Klasa M?odzie?y

 

 

W klasie otwartej, która by?a bardzo silnie obsadzona, bo pokaza?o si? a? 14 psów, zaprezentowa? si? nasz  dwu letni pies Czaki V-Sadi. Jako hodowcy jeste?my bardzo szcz??liwi, ?e Czaki w tak licznej stawce zaj?? zaszczytne drugie miejsce.

Czaki V-Sadi - Lokata II/14 Klasa Otwarta

 

W klasie pracuj?cej - czyli w takiej gdzie pies musi mie? zdany egzamin PT - na pos?usze?stwo.

Pokaza? si? pies z naszej hodowli Dux V-Sadi.

W godzinach porannych odby?y si? testy kwalifikacyjne do klasy pracyj?cej.

Dux z testu otrzyma? 51pkt na 60pkt mo?liwych i ocen? BARDZO DOBR? - co uprawnia go do otrzymania tytu?u SG.

 

 

Ale najwi?ksz? przyjemno?? i satysfakcj? sprawi?a nam suczka z naszej hodowli Dafne V-Sadi, która wystartowa?a w klasie u?ytkowej - czyli w takiej gdzie pies musi mie? zdany egzamin IPO.

Dafne równie? rano przechodzi?a testy kwalifikacyjne do klasy u?ytkowej. Test ten uprawnia do otrzymania oceny doskona?ej wyselekcjonowanej - VA. Na testech tych wypad?a doskonale otrzymuj?c 58pkt na 60pkt mo?liwych i otrzyma?a tytu? Najlepszej Suki U?ytkowej Wystawy.

 

Dafne V-Sadi - Lokata I VA1 Klasa U?ytkowa

Bieg na ringu bez smyczy jak przysta?o na psa u?ytkowego:

Zas?u?ona nagroda od Pana s?dziego Zbigniewa Zieli?skiego:

 

 

Na wystawie odwiedzi? nas wnuczek FORDA DUMA SZENBERG CZAKI JUNIOR (3mc)- ojciec CZAKI V-SADI 

matka MONA WOLF LAKE

Z uwagi na zbyt m?ody wiek nie zosta? wystawiony.

 

 

Bardzo serdecznie dzi?kujemy wszystkim w?a?cicielom psów wywodz?cych si? z naszej hodowli za udzia? w wystawie, za przygotowanie ich do tej presti?owej wystawy i gratulujemy zaszczytnych miejsc.

Do zobaczenia za rok na nast?pnej klubówce!

 


 

Powered by Agencja VSP