Nasze PsyNasze SuczkiAKTUALNO?CIWYSTAWY MIOTY 2013MIOTY 2014MIOTY 2015MIOTY 2016

Owczarek | I KLUBOWA WYSTAWA OWCZARKÓW NIEMIECKICH przy PFK 28.04.2013r

Wystawa Gda?sk 28.04.2013

Sezon wystawowy rozpoczeli?my od I Klubowej Wystawy Owczarków Niemieckich przy PFK.

Wystaw? klubow? od razu zaczeli?my od wysokiego C.

Na wystawie klubowej pokazali?my swoj? najbardziej utytu?owan? i wyszkolon? suczk? Uz? Szenberg.

Suczk? wystawili?my w klasie u?ytkowej. Rywalizacj? rozpoczeli?my o godzinie 7:00 na ringu nr. 3. Przeprowadzone zosta?y testy kwalifikacyjne klasy u?ytkowej.

Nasza Uza na testach kwalifikacyjnych wypad?a doskonale otrzyma?a 54pkt na 60 mo?liwych i otrzyma?a ocen? doskona?? oraz tytu? NAJLEPSZA SUKA U?YTKOWA WYSTAWY ( pod wzgl?dem wyszkolenia ).

 

Na ringu eksterierowym Uza Szenberg pokaza?a si? równie znakomicie otrzymuj?c od s?dziego niemieckiego Dietmar Busse ocen? doskona??, zaj??a pierwsz? lokat? VA1 PL, a tak?e tytu? NAJPI?KNIEJSZA SUKA KLUBU PFK oraz zdoby?a najcenniejsze trofeum Klubu Owczarka Niemieckiego "MISTRZ POLSKI KLUBU PFK 2013r."

Z naszej suczki Uzy Szenberg jeste?my bardzo dumni, poniewa? jest to zwie?czenie naszej wieloletniej pracy w szczególno?ci pod wzgl?dem wyszkolenia.

Takie wystawy bardzo wp?ywaj? mobilizuj?co i zach?caj? do dalszej, bardziej wyt??onej pracy.

 

 


Powered by Agencja VSP