Nasze PsyNasze SuczkiAKTUALNO?CIWYSTAWY MIOTY 2013MIOTY 2014MIOTY 2015MIOTY 2016

Owczarek | DOBRE MIASTO FCI 01.05.2011

DOBRE MIASTO

XIV KRAJOWA WYSTAWA PSÓW RASOWYCH

DOBRE MIASTO 01.05.2011r.

Na wystawie w Dobrym Mie?cie pokazali?my dwie swoje suczki Uze Szenberg i Alaske Ryko?.

Wszystkie owczarki niemieckie d?ugow?ose i krótkow?ose ocenia? mi?dzynarodowy s?dzia kynologiczny P. WALDEMAR FEDERAK.

Pierwsza na ring wesz?a suczka d?ugow?osa Alaska Ryko?. Wystawili?my Alaske w klasie otwartej.

Nasza suczka zaj??a I miejsce V1 z ocen? doskona?? i tym samym zrobili?my pierwszy krok do tytu?u CHAMPIONA POLSKI.

Alaska otrzyma?a z?oty medal ( ale niestety bez wst??ki i nie mogli?my zawiesic na jej szyi medalu i zrobic zdj?cia )

OPIS: ?rednia, ?rednio mocna, wyrazista, o dobrych proporcjach, wysoki k??b, k?towanie ko?czyn przednich db, tylnych bdb, w ruchu ko?czyny stawia prosto, k?us dynamiczny.

Kilka zdj?c z wystawienia Alaski:

Jako drug? wystawili?my Uze Szenberg.

Uza w konkurencji siedmiu suk zaj??a V4 i otrzyma?a ocen? bardzo dobr?.

OPIS: ponad ?renia, ?redio mocna, dbd g?owa, k??b zaznaczony, k?towanie przodu db, ty?u bdb, ko?czyny w ruchu stawia prosto, kolejno?c kroków w k?usie prawid?owa.

Kilka zdj?c:

W tym miejscu chcieliby?my serdecznie podzi?kowac Magdzie za pi?kne zdj?cia z wystawy!

Powered by Agencja VSP