Nasze PsyNasze SuczkiAKTUALNO?CIWYSTAWY MIOTY 2013MIOTY 2014MIOTY 2015MIOTY 2016

Owczarek | Sieradz PFK 30.05.2010r.

Sieradz

Na I MI?DZYNARODOWEJ WYSTAWIE PSÓW RASOWYCH W SIERADZU organizowanej przez PFK wystawili?my z naszej hodowli trzy psy.

Jako pierwszy na ring wysz?a nasza nadzieja wystawowa jedenasto miesi?czny pies Afron V-SADI ( syn po FORD DUMA SZENBERG i UZA SZEBERG ) Afrona wystawili?my w klasie m?odzie?y. By? to jego debiut na ringu i od razu musia? zmierzy? si? z tak du?? konkurencj? 6 psów.

Afron prezentowa? si? na ringu bardzo dorze co prze?o?y?o si?na lokat? i uznanie hiszpa?skiego s?dziego Jose Antonio Ballesteros.

Afron zdoby? I miejsce i otrzyma? WNIOSEK NA M?ODZIE?OWEGO CHAMPIONA POLSKI. Z wyst?pu Afrona jeste?my bardzo zadowoleni i szcz??liwi, ?yczymy jemu i jego panu wielu sukcesów wystawowych.

Przedstawiamy kilka zdj?? z ringu:

Natomiast drugi na ring wszed? nasz utytu?owany CHAMPION POLSKI FORD DUMA SZENBERG w klasie championów w konkurencji dwóch psów w odczuciu s?dziego Jose Antonio Ballesterosa okaza? si? lepszy FORD DUMA SZENBERG. Nasz champion tak?e otrzyma? wniosek na KRAJOWEGO CHAMPIONA POLSKI.

Opis - doskona?a struktura, l?ni?ca sier??, doskona?a pigmentacja. Ocena doskona?a.

Przedstawiamy kilka zdj?? z wyst?pu FORDA

 

Jako trzecia na ring wesz?a nasza nadzieja hodowlana ALASKA RYKO?.

W klasie po?redniej w konkurencji dwóch suczek ALASKA zaj??a II miejsce, z którego tak?e jeste?my szcz??liwi.

Opis - odpowiednie uz?bienie, prawid?owej budowy, dobra w ruchu, l?ni?ca sier??. Ocena - doskona?a.

Przedstawiamy kilka zdj?? Alaski:


 

 

Na wystawie nasz pies FORD DUMA SZENBERG przeszed? testy psychotechniczne, w których wypad? bardzo dobrze i otrzyma? 15pkt na 15 pkt mo?liwych. Egzaminatorem testu by? p. Karol Pietrucha a asystentem pani Ma?gorzata Godzi?ska.

Pare zdj?? z testów:


Powered by Agencja VSP