Nasze PsyNasze SuczkiAKTUALNO?CIWYSTAWY MIOTY 2013MIOTY 2014MIOTY 2015MIOTY 2016

Owczarek | ??CZYCE PKPR 26.07.2009

Wystawa ??czyce 26.07.2009

Nasza suczka ALASKA RYKO? wzi??a pierwszy raz udzia?  w  wystawie, która odby?a si? 26.07.2009r w ??czycach. Jak na pierwsz? wystaw? ALASKA zaprezentowa?a si? bardzo dobrze. Nasza suczka ALASKA RYKO? od mi?dzynarodowego s?dziego p. Oleny Shyrynska z Ukrainy otrzyma?a bardzo dobry opis i ocen? - w.o. (wybitnie obiecuj?ca).


Opis ALASKI- du?a, silna, bardzo dobra górna linia prawid?owe kontowanie ko?czy przednich i tylnych. Jak na swój wiek wykaza?a dobry ruch i bardzo dobr? kondycj?. Wpania?y kolor i pigment.

Oto kilka zdj?? z wystawy:

W wystawie wzi??a udzia? córka naszego CH. PL. FORDA DUMA SZENBERG i FINY RAMIK - DABI Z LIPOWEGO DWORU.

DABI spisa?a si? bardzo dobrze bo zaj??a 2 miejsce w du?ej i mocnej konkurencji 7 suk. Z czego jeste?my bardzo dumni, ?e po naszym Championie wyrastaj? takie ?adne suczki.

A teraz kilka wspólnych fotek:

 

 

Bardzo serdecznie chc? podzi?kowa? hurtowni "JANUS" a w szczególno?ci Panu PIOTROWI LECHUSOWI za ubranie naszych dziewcz?t w koszulki firmowe.

Powered by Agencja VSP