Nasze PsyNasze SuczkiAKTUALNO?CIWYSTAWY MIOTY 2013MIOTY 2014MIOTY 2015MIOTY 2016

Owczarek | INOWROC?AW FCI 19.04.2009

Wystawa Inowroc?aw 19.04.2009

Nasza suczka UZA SZENBERG wzi??a udzia? w wystawie, która odby?a si? 19.04.2009r. w Inowroc?awiu. UZA SZENBERG od s?dziego p. Krzysztofa Dobrza?skiego otrzyma?a bardzo dobry opis i ocen? - doskona??.

UZ? SZENBERG wystawili?my w klasie Po?redniej. Po d?ugiej i wyczerpuj?cej rywalizacji UZA SZENBERG zaj??a CZWARTE MIEJSCE z czego jeste?my zadowoleni.

Opis UZY:  du?a, ?rednio silna, mocna sucza g?owa, wysoki k??b, prosty grzbiet, zad móg?by by? d?u?szy, prosty przód, chody z mocnym posuwem, ale wykrok powinien by? bardziej swobodny.

Oto kilka zdj?? z wystawy:


Powered by Agencja VSP