Nasze PsyNasze SuczkiAKTUALNO?CIWYSTAWY MIOTY 2013MIOTY 2014MIOTY 2015MIOTY 2016

Owczarek | BYDGOSZCZ FCI 14.02.2009

Wystawa BYDGOSZCZ 14.02.2009

Nasza suczka UZA SZENBERG wzi??a udzia? w wystawie, która odby?a si? 14.02.2009r. w Bydoszczy. UZA SZENBERG od mi?dzynarodowego s?dziego p. Mieczys?awa G?tkowskiego otrzyma?a bardzo dobry opis i ocen? - doskona??.

UZ? SZENBERG wystawili?my w klasie M?odzie?y, w stawce wzi??o udzia? 10 suczek. Po d?ugiej i wyczerpuj?cej rywalizacji UZA SZENBERG zaj??a PIERWSZE MIEJSCE z czego jeste?my bardzo dumni. A szcz??cie nasze osi?gn??o zenitu, kiedy w porównaniu z psem okaza?a  si? lepsza i otrzyma?a TYTU? - ZWYCI?ZCA M?ODZIE?Y.

 

Opis UZY: du?a, o bdb wyrazie, db proporcjach, grzbiet mocny o db lini, bdb dolna linia, db k?towanie przednich bdb tylnych ko?czyn, ko?czyny stawia prosto, równolegle, wykazuje p?ynne chody.

 

Oto kilka zdj?? z wystawy:


Powered by Agencja VSP